OPK Auto s.r.o.

Kancelář 212

Informace o firmě

Společnost OPK Auto s.r.o. je nově založenou firmou. Hlavním předmětem podnikání je komplexním poradenství při obchodu s movitými a nemovitými věcmi se zaměřením na jednotlivé osoby.